top of page
  • Zdjęcie autoraGosia Granada Guide

Święto Trzech Króli - fakty, mity, tradycje oraz obchody w Hiszpanii

Zaktualizowano: 28 lut 2021

The Epiphany - facts, myths, traditions and celebrations in Spain.

Pokłon Trzech Króli. Obraz Rogera van der Weydena. XV wiek • Oficjalny przewodnik po Alhambrze i Granadzie • Gosia Granada Guide

Pokłon Trzech Króli. Obraz Rogera van der Weydena. XV wiek.

The Epiphany. Roger van der Weyden. XV.

Źródło: https://cutt.ly/Zru6krZObchody świąt Bożego Narodzenia dobiegają końca. W Hiszpanii na zakończenie świąt przypada najbardziej wyczekiwany moment szczególnie przez tych najmłodszych, to jest właśnie 6-go stycznia, dzień Trzech Króli. Według tradycji w Hiszpanii prezenty do domów przynoszą Trzej Królowie, ma to oczywiście związek z tekstem Ewangelii św. Mateusza, gdzie zawarto wzmiankę na temat odwiedzin nowonarodzonego mesjasza przez mędrców ze wschodu:


🇬🇧 Christmas has just passed. The last day of Christmas in Spain is especially important for the children. On the 6th of January Spain celebrates the Epiphany to commemorate the visit of Three Wise Men to Jesus Christ. In Spain on that day the children get their presents brought by Three Wise Men. This tradition is related to the biblical text of the Gospel of Saint Matthew that describes the visit of Wise Men to the Messiah:1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy
i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima.
Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem3 judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela» Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy.
A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon».
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię.
10 Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.
11 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
12 A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.


🇬🇧 In the time of King Herod, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, wise men from the East came to Jerusalem, asking, "Where is the child who has been born king of the Jews? For we observed his star at its rising, and have come to pay him homage." When King Herod heard this, he was frightened and all Jerusalem with him; and calling together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Messiah was to be born. They told him, "In Bethlehem of Judea; for so it has been written by the prophet: 'And you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel.'" Then Herod secretly called for the wise men and learned from them the exact time when the star had appeared. Then he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child; and when you have found him, bring me word so that I may also go and pay him homage." When they had heard the king, they set out; and there, ahead of them, went the star that they had seen at its rising, until it stopped over the place where the child was. When they saw that the star had stopped, they were overwhelmed with joy. On entering the house, they saw the child with Mary his mother; and they knelt down and paid him homage. Then, opening their treasure chests, they offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to return to Herod, they left for their own country by another path.


Jak można przeczytać w wyżej przytoczonym fragmencie nie określa się wielu szczegółów na temat tajemniczych mędrców ze wschodu. Niewiadomo tak naprawdę ilu ich było ani jak mieli na imię. Obecnie istnieje mnóstwo spekulacji naukowych jak i religijnych na temat tego wydarzenia. Opis sam w sobie jest bardzo krótki i nie podaje wielu informacji. Dodatkowo jest jedyną taką wzmianką w całym tekście Biblii, co z kolei wydaje się być dość zaskakujące jak na rangę samego wydarzenia.

🇬🇧 In the quoted text there are no special details about mysterious kings. It is not even mention how many kings visited Jesus Christ and what were their names, Today the scientists still speculate about scientific and religious aspects related to it. The text is quite short and doesn't specify any details. The surprising thing is that this is the only reference about it in the whole Bible,


Naukowcy nie ustają jednak w próbach odkrycia prawdziwej tożsamości tajemniczych mędrców ze wschodu, próbując starannie wyłuskać cenne informacje w niezmiernie krótkim i nieprecyzyjnym tekście.

🇬🇧 The scientists keep trying to find out more about the real identity of the Wise Men by analyzing the details in the short and imprecise text.


Uwagę badaczy przykuła szczególnie tajemnicza gwiazda, która miała wskazać drogę mędrcom ze wschodu do miejsca narodzin Jezusa. To nietypowe zjawisko wydaje się być możliwe do zidentyfikowania. Jak się okazuje jedynym zjawiskiem astronomicznym, którego ruch po sferze niebieskiej byłby możliwy do zaobserwowania z Ziemi jako punkt wskazujący kierunek to meteor lub spadający bolid. Przemawia za tym fakt, że chińskie i koreańskie kroniki wspominają, że takie zjawisko było widoczne przez 76 dni od marca do końca maja 5 roku przed naszą erą. O podobnym zjawisku można też przeczytać w apokryficznej ewangelii Jakuba, która opisuje okoliczności narodzin Chrystusa.

🇬🇧 The scientists focused mostly on the mysterious star that guided the Three Wise Men to the place where Jesus was born. That unusual phenomenon seems to be identified by the scientists. Apparently, the only possible naturally moving object on the sky to be observed from the Earth indicating the direction is a meteoroid. This theory becomes more real when we realize that ancient corean and chinese rapports mention that five years BC and for 76 days, between March and May took place a similar phenomenon.


Warto tutaj nadmienić, że datę narodzin Jezusa Chrystusa przyjmuje się umownie na 25 grudnia zgodnie z datą wyznaczoną za czasów Imperium Rzymskiego, natomiast spekulacje innych badaczy tekstów biblijnych wskazują na marzec bądź kwiecień. Mielibyśmy tutaj zatem do czynienia z faktem dającym się poprzeć argumentami naukowymi.

🇬🇧 It is important to realize that Jesus was possibly not born on 25th of December. That date became official in the times of the Roman Empire. No wonder, many specialists of biblical texts indicate that Jesus was possibly born in March or April. In that way the Supernova registered in ancient rapports could be the one that guided the Three Wise Men.


Mozaika z Bazyliki w Ravennie przedstawiająca Trzech Króli z VI wieku • Oficjalny przewodnik po Alhambrze i Granadzie • Gosia Granada Guide

Mozaika z Bazyliki w Ravennie przedstawiająca Trzech Króli z VI wieku. The Three Wise Men. Mosaic from the Basilica in Ravenna. VI.

Autor zdjęcia: Adam Eastland, Alamy


Pozostałe informacje na temat mędrców ze wschodu wciąż owiane są tajemnicą i wydają się być raczej symbolicznym przesłaniem. Po dziś dzień nieznana jest ich liczba. Przyjmuje się że było ich 3 ze względu na ilość złożonych darów (złoto, kadzidło i mirra) oraz nawiazując w ten sposób symbolicznie do Trójcy Świętej. W dawnych przesłaniach mówiono, że Jezusa odwiedzały orszaki królów przybywających z dalekich krain. Ostatecznie w V wieku naszej ery papież Leon I potwierdził oficjalnie, że kosciół uznaje iż mędrców ze wschodu było trzech.

🇬🇧 Nothing else about the Epihany seems to be clear. There is more mystery and symbolical meaning about it than facts. We don't even know how many kings there were. The number three became official as it is related to the number of the gifts brought by the kings (gold, frankincense, and myrrh) and the Saint Trinity. The ancient Chronicles speak about Cavalcades of kings coming to see Jesus from far away. Finally, the pope Leon I approved that officialy there were three kings.


Imiona królów wybrano natomiast w IX wieku naszej ery na podstawie tekstu Ewangelii Apokryficznej, która wspomina władców jako «Melchior», «Bithisarca» i «Gathaspa», których obecne odpowiedniki to Melchior, Baltazar i Kacper. Kolejną ciekawą kwestią jest fakt że św. Mateusz określa odwiedzających Jezusa jako mędrców, czyli człowieka o wielkiej wiedzy i doświadczeniu. Z tego względu zaczęto postrzegać mędrców ze wschodu jako możnych władców a z czasem przypisywać im nawet magiczne właściwości. Prawdopodobnie właśnie dlatego oraz z uwagi na symboliczne znaczenie całego wydarzenia w Hiszpanii narodziła się tradycja dawania prezentów podczas Święta Trzech Króli. Obchody rozpoczynają się już wieczorem na dzień przed. Ulicami miasta odbywa nie przejazd karocami i pochód postaci z bajek oraz właściwych trzech króli. Podczas przemarszu dzieciom sypane są cukierki a wszystkiemu towarzyszy radość oraz dziecięca fantazja. Po powrocie do domów i przed pójściem spać dzieci zostawiają dla strudzonych podróżą mędrców i ich wielbłądów szklankę mleka lub soku oraz ciastka. Następnego dnia wcześnie rano w miejscu pozostawionych smakołyków znajduje się prezenty zostawione przez trzech króli.

🇬🇧 The names of the kings were chosen in the IX century AC from the text of apocryphal gospel that mentions the kings as follows: «Melchior», «Bithisarca» and «Gathaspa», today Melchior, Balthasar and Gaspar. Another inetersting issue is that Matthew call the kings the wise men, which means a men versed in magic and astrology. Therefore possibly today in Spain there is a long tradition of giving presents on Epiphany day, The celebrations start in the evening, the day before with parades through the streets of the city. You can meet not only the kings riding on their carruages but also random fairy tales characters. During the parades children pick up the candies and everyone is happy and full of joy. Once at home, the children prepare cookies and a glass of milk or juice for the tired kings and their camels hoping that on the next day it will be replaced with presents.

Orszak Trzech Króli w Granadzie 2020. The cavalcade of Magi in Granada 2020.

źródło: Ahora Granada


Dzień 6 stycznia to prawdziwe święto w Hiszpanii podczas którego oprócz prezentów nie może też zabraknąć tradycyjnego Roscón de Reyes. Jest to ciasto drożdżowe w kształcie pierścienia przecięte wzdłuż i przełożone najczęściej warstwą bitej śmietany. Roscón udekorowany jest z wierzchu kandyzowanymi owocami mającymi symbolizować klejnoty Trzech Króli. Gdzieś w masie tego wypieku kryją się dwie niespodzianki, fasola i figurka króla. Kto jedząc przysmak natrafi w swoim kawałku na fasolę powinien zapłacić za niego w przyszłym roku. Natomiast ten co znajdzie figurkę króla będzie miał szczęście w nowo rozpoczętym roku.

Ja niestety trafiłam dziś na fasolę...

🇬🇧The Epiphany celebrated on 6th of January is a big holiday when the traditional pastry the Ring of Kings commonly known as Roscon de Reyes can´t miss. The ring-shaped pastry is decorated to look like a crown that a king would wear. It is often topped with glazed fruits, representing the colorful jewels on a crown. Buried inside it is a toy, often a figurine of baby Jesus or a tiny king and a faba bean. The person who finds it in their piece is said to have good luck for the year. The person who finds a faba bean must pay the Roscon in the next year.

I have found this morning in mine a faba bean...

Roscón de Reyes. Tradycyjny wypiek hiszpański popularny podczas święta Trzech Króli • Oficjalny przewodnik po Alhambrze i Granadzie • Gosia Granada Guide

Roscón de Reyes. Tradycyjny wypiek hiszpański popularny podczas święta Trzech Króli

źródło: https://cutt.ly/Fru6ili


Więcej ciekawych informacji, zdjęć i filmików z Granady można znaleźć na mojej stronie facebook. Zapraszam do polubienia tutaj!


You can find more information, pictures and videos from Granada on my facebook site, please follow me here!Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page