top of page
  • Zdjęcie autoraGosia Granada Guide

21 marca-Światowy Dzień Poezji i Alhambra

Zaktualizowano: 28 lut 2021

21st of March - The World Poetry Day and the AlhambraFragment poezji przedstawiony w dekoracji Alhambry • Oficjalny przewodnik po Alhambrze i Granadzie • Gosia Granada Guide

Fot. 1. Fragment poezji przedstawiony w dekoracji Alhambry.

A piece of poetry represented in decoration of the Alhambra.Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Akcja ta została stworzona mając na celu promowanie czytania, pisania oraz upubliczniania poezji, przyczyniając się tym samym do zapewnienia wsparcia wszelkim ruchom poetyckim oraz ochronie języków, które zagrożone są wymarciem. Dodatkowo UNESCO ma na celu promowanie idei, jako że poezja jest wyjątkowym narzędziem przy pomocy którego można uzewnętrznić kreatywność ludzkiego umysłu.


Today we celebrate the World Poetry Day established by the UNESCO in 1999. This action is designed to promote reading, writing and publishing poetry. which helps at the same time to preserve the rare languages that are in danger of extinction. Moreover the UNESCO wants to recognize the unique ability of poetry to capture the creative spirit of the human mind.


Poezja jest jedną z najstarszych form sztuki, która towarzyszy człowiekowi już od zarania dziejów aż po dziś dzień. Jest przy okazji wyjątkowym narzędziem pozwalającym na poznanie historii ludzkości. Właśnie taką rolę pełni obecnie w jednym z najważniejszych zabytków Hiszpanii. czyli Alhambrze.


The poetry is one of the oldest forms of art, that exists already from the ancient times to the present days. Additionally, it is considered to be a unique tool that helps to know better the history of the mankind. Precisely this is the role that poetry plays in one of the most important monuments of Spain, that is Alhambra.


Fragment poezji wygrawerowany na misie Fontanny Lwów • Oficjalny przewodnik po Alhambrze i Granadzie • Gosia Granada Guide

Fot. 2. Fragment poezji wygrawerowany na misie Fontanny Lwów. The piece of poetry engraved on the edge of fountain.


Otóż Alhambra udekorowana jest we wnętrzach wyjątkową poezją, która została specjalnie stworzona na ten cel. Poezję w Alhambrze przedstawioną przy użyciu różnych form arabskiej kaligrafii można łatwo pomylić z innymi formami artystycznymi, typu motywy roślinne lub geometryczne. W Alhambrze z tego względu ważna jest nie tylko sama treść poezji ale i również forma jej przekazu przy użyciu wyszukanych rodzajów kaligrafii. Poniżej przytaczam wiersz, który został napisany w XIV wieku przez wezyra Ibn Zamraka i znajduje się przedstawiony na misie fontanny lwów, która jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem całej Alhambry. Wiersz ten nie tylko urzeka swoim pięknem ale i również wyjąśnia wiele szczegółów na temat dziedzińca oraz fontanny:Błogosławiony niech będzie ten, który dał

imamowi Muhammodowi posiadłości upiększone

wspaniałymi ozdobami. Czyż to przypadek,

że ogród ten ofiaruje nam to dzieło, które

z woli samego Boga nie ma w sobie równego?

Zrobiona z pereł o niezwykłym blasku,

przyozdabia jej podstawę perłami, które jej zbywają.

Płynne srebro spływa pomiędzy jej klejnotami

z niczym nieporównywalnymi dzięki swojej

białości i blaskowi. Oczą mylą się płynne srebro

i stałe klejnoty tak, że nie wiemy, co spływa a co zostaje.

Nie widzisz jak woda się przelewa z brzegów

i jak odrazu skrywają ją odpływy?

W taki sam sposób kochanek, którego oczy pełne są łez,

powstrzymuje się od płaczu, by nie zostać zauważonym.

I doprawdy, czymże jest ona jeżeli nie chmurą,

która rozlewa swe dobra na lwy?

Jej podobna ręka Kalifa, od samego świtu,

również rozlewa swe dary na lwy wojny.


Alhambra is all decorated with unusual poetry, which was created precisely for that purpose. The poetry in Alhambra was represented with different kinds of arabic calligraphy so sometimes it might be confused with other artistic forms, like floral or geometrical shapes. The poetry in Alhambra is not only highly valued for its content but also for the way how it was represented. Here below you can find a unique piece of poetry that was composed in XIV century by one of the viziers Ibn Zamrak and is represented on the basin of the lions fountain, which is considered to be the most representative place in the Alhambra. The piece of poetry not only captivates with its beauty but also provides some important details about the courtyard and the fountain itself.


Blessed be He who gave the imam Muhammad

the genius to beautify his mansions!

In this garden aren't there marvels

the beauties of which God would not allow others to share?

Sculpted of pearls, of limpid light

are bedecked by dewdrops spilled

liquid silver flowing amongst jewels,

sharing their white, transparent beauty.

So similar is that which runs to that which is still

that we know not which of them is flowing.

Can't you see how the water runs through its bowl,

but the bowl itself stops its flow

just as a lover whose tears are on the brink

keeps them in for fear that the might betray him,

And in truth the fountain is merely a cloud

from which streams flow to the lions,

just as the hand of the caliph lets

his generosity flow to the lions of war.

Oh you who behold the lions alert before you,

only their respect for you restrain them from attack!

Oh you who inherited in direct lineage from Ansar

a sublime legacy that outlasts the firmest mountains!

May God's peace be with you; may you live forever;

may your celebrations never cease and your enemies be laid low.
Fontanna Lwów w Alhambrze • Oficjalny przewodnik po Alhambrze i Granadzie • Gosia Granada Guide

Fot. 3. Fontanna Lwów w Alhambrze. The lions fountain in Alhambra.


Więcej ciekawych informacji, zdjęć i filmików z Granady można znaleźć na mojej stronie facebook. Zapraszam do polubienia tutaj!


You can find more information, pictures and videos from Granada on my facebook site, please follow me here!


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page